Követeléskezelés A CREDITREFORMMAL

A kifizetetlen számlák könnyen nehéz helyzetbe hozhatják még a legstabilabb üzleti vállalkozást is. Az alábbiakban áttekintjük, milyen eszközökkel segítjük partnereinket a követeléskezelésben – a szer

Comprehensive solutions for your receivables management

Should an important customer pay his bills only slowly or even not at all, it can mean that there is a lot at stake for you. This is because overdue receivables mean more work, time delays, uncertainty in the customer relationship and possibly impact on other business. It involves measures such as formulating and sending reminders and collecting payments. The money in receivables or securities can have an impact on your economic situation - it is not unusual for late payments to lead to liquidity bottlenecks.

Would you like to make your receivables management more efficient, collect invoice amounts quickly or have legal dunning proceedings initiated? We advise you personally and support you with suitable receivables solutions: from the transmission of reminder and collection orders, the collection of receivables at home and abroad to the monitoring of titles and beyond.

Whatever your situation - we have the right solution

Creditreform-Auslandsinkasso-950x503.jpg

Külföldi behajtó ügynökségek megbízása

Az adós külföldön található? Számunkra nem akadály. Nemzetközi hálózatunknak köszönhetően világszerte be tudjuk hajtani a követeléseit. A nemzetközi hálózat nagy előnyt jelent: jól ismerjük az országspecifikus üzleti kultúrát, a jogrendszert és megtaláljuk a közös nyelvet az adóssal – minden értelemben.

When customers don't pay: Solutions for debt collection and receivables management

Our solutions save time and money and are always adapted to your needs. We coordinate measures and processes with you transparently and initiate the steps that promise the greatest success. If reminders do not lead to the desired result, we support you in pre-litigation and court collection and accompany you throughout the entire process. In doing so, we make sure that we examine your individual case from a legal point of view and implement it quickly. An overview of our services:

 • Reduction of the burden on your accounting department and business processes
 • Customized dunning system for your business
 • Reduction of payment defaults and an assurance of liquidity
 • Recovery of open receivables / Correspondence with the debtor
 • Implementation of coordinated collection measures
 • Security monitoring without cost risk
 • Targeted enforcement
 • Higher chances of success
 • Enforcement of foreign claims
 • Professional and serious receivables management
 • Fair dealing with debtors and transparency towards creditors

Everything from a single source: from pre-litigation debt collection to title monitoring

 • Peren kívüli követelésbehajtás

  A legtöbb behajtási megbízásunkat peren kívüli eljárásban teljesítjük. Közös érdekünk a peren kívüli eljárások sikere: gyors, általában hatékony eljárás, melynek alacsonyak a járulékos költségei. Szakembereink mindenkor az adós pénzügyi helyzetének figyelembevételével járnak el. Peren kívüli eljárásunk során írásban és telefonon emlékeztetjük az adóst a tartozásának megfizetésére, szükség esetén pedig egyeztetjük a fizetés módját és határidejét, az elismert és esetlegesen vitatott összegeket.

 • Minden egy helyen: peres és peren kívüli igényérvényesítés

  Ha a peren kívüli követelésbehajtás nem vezet eredményre, az adós pénzügyi helyzetének alapulvételével fizetési meghagyás kibocsátását kérjük az illetékes közjegyzőtől. Fizetési meghagyás kibocsátását csak akkor kérjük, ha az adós pénzügyi helyzete alapján valószínűsíthető, hogy az adós képes lehet a fizetési kötelezettségének teljesítésére. Partnereink kérésére a fizetési meghagyásos eljárás minden szakaszában részt veszünk, az eljárás kezdeményezésétől a fizetési meghagyás jogerőssé válásáig. Az adóst minden esetben tájékoztatjuk, hogy amennyiben a fizetési meghagyásos eljárásban a követelést nem ismeri el, úgy a számottevően növekvő behajtási költségeket az adósnak kell majd viselnie.

 • Foreclosure

  Ha az adós a fizetési meghagyás (vagy esetlegesen, a követelés vitatása esetén a bírósági ítélet) jogerőre emelkedését követően önkéntesen nem teljesít, kezdeményezzük a követelés végrehajtását, mely az adós teljes vagyonát érintheti. A végrehajtási eljárás további költségekkel jár, melyet az adósnak kell fedeznie – erről az adósokat ugyancsak tájékoztatjuk.

 • Title monitoring

  Ha a végrehajtás eredménytelen, mert az adós vagyona nem fedezi a követelést, a feladatunk nem ér véget – továbbra is támogatjuk partnerünket, és időről időre felülvizsgáljuk az adós vagyoni helyzetét, és újabb végrehajtási eljárással vagy más módon megkíséreljük a tartozás behajtását.

Contact form